sound
Video/Tekst

8 onderdelen van sound – introductie (naar het Universal Voice Systeem)

Les 2 Hoofdstuk 1

Het eerste doel van deze cursus is om je bewust te laten worden van de onderdelen van klank, van sound. Er zijn in totaal 8 onderdelen, 8 klankkenmerken, die je kunt onderscheiden in sound, en deze zijn allemaal vrij makkelijk te herkennen!

De 8 onderdelen die je kunt horen in een menselijke sound zijn:

  • Trillingen: Een klank kan onregelmatig of regelmatig zijn, of onregelmatig en regelmatig tegelijkertijd 
  • Toonhoogte: Een klank kan laag of hoog zijn
  • Geaspireerdheid: Een klank kan helder zijn of geaspireerd, met hoorbare lucht
  • Luidheid: Een klank kan zacht zijn of luid
  • Gedruktheid: Een klank kan vrij zijn of gedrukt
  • Vibrato: Een klank kan strak zijn of met vibrato
  • Klankkleur: Een klank kan donker zijn of scherp, of donker en scherp tegelijkertijd. Is de klank niet donker of scherp, dan is de kleur neutraal
  • Nasaliteit: Een klank kan oraal, genasaleerd of nasaal zijn

Ook jouw stem bestaat uit een combinatie van deze 8 onderdelen van sound!
Misschien zijn er onderdelen waar je je nu al een voorstelling van kunt maken.
Weet je ook hoe jouw stem klinkt?

OPDRACHT

Maak een opname van jouw stem terwijl je de volgende zin zegt:

'Als ik praat, hoe klinkt mijn stem dan eigenlijk?'

Luister je opname terug en probeer van bovenstaande klankkenmerken aan te geven welke klankkenmerken je in jouw stem hoort: heb je een hoge of een lage stem, helder of geaspireerd, zacht of luid, vrij of gedrukt, met of zonder vibrato, donker, scherp of neutraal van kleur en oraal of genasaleerd?

Het is niet erg als je sommige dingen (nog) niet kunt horen in je eigen stem, als het goed is word je steeds bewuster van je eigen sound!


Powered by Thrive Apprentice
Pen